ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com - ศูนย์รวมข่าวบันเทิง ฟังเพลง ละคร ซีรี่ส์ เรื่องย่อ ตัวอย่างภาพยนตร์ สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ
ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com  
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ 158 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. เงินเดือน 11,280 - 18,000 บาท
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 420 คน
เงินเดือน 11,280 - 18,000 บาท
ประกาศเมื่อ 4 เมษายน 2558
 
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ 158 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. เงินเดือน 11,280 - 18,000 บาท

 ลักษณะงาน :
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ 158 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. วุฒิ ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 11,280 - 18,000 บาท
 
 อัตรา :
  158 อัตรา อัตรา
 
 เงินเดือน :
  11,280 - 18,000 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา สาขา ไม่จำกัดสาขา
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ 158 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. วุฒิ ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 11,280 - 18,000 บาท

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก)
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    21 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    27 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน :    13,800 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี)
อัตราเงินเดือน :    11,280 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    21 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวช., - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท)
อัตราเงินเดือน :    11,280 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวช., - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด


ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนิติกร (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
อัตราเงินเดือน :    11,280 - 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    19 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปวช., - ปวส., - ปริญญาตรี
รายละเอียด

ผู้สมัครโปรดอ่านคําชี้แจง !

             เนื่องจากวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของส่วนกลางและของสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตแต่ละเขตจะกําหนดเป็นวันเดียวกัน ดังนั้น ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียว ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น และเมื่อสมัครไปแล้วจะไม่สามารถสมัครในตําแหน่งอื่นและพื้นที่อื่นได้อีก

             ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่27 เมษายน 2558

กำหนดการรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"

ที่เว็บไซต์ http://job2.doae.go.th/
ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :   กรมส่งเสริมการเกษตร
 ที่อยู่ :   กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 จังหวัด 10 10900
ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com  
Copyright © 2012 ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com All right reserved
นโยบายการให้บริการ ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
Design By TALKDARA.COM