13 องค์กรล้มตั้งสถาบันเสริมสร้างคุณภาพสังคมไทย | ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com
ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com  
หน้าแรก » การศึกษา » 13 องค์กรล้มตั้งสถาบันเสริมสร้างคุณภาพสังคมไทย
13 องค์กรล้มตั้งสถาบันเสริมสร้างคุณภาพสังคมไทย
โพสต์ 22 ตุลาคม 2558 11:01:47 น. เข้าชม 332 ครั้ง

 

13 องค์กรล้มตั้งสถาบันเสริมสร้างคุณภาพสังคมไทย
„13 องค์กรล้มตั้งสถาบันเสริมสร้างคุณภาพสังคมไทย รองผอ.พศ.เผย 13 องค์กรล้มข้อเสนอสปช.ไม่เอาสถาบันสร้างเสริมคุณภาพสังคมไทยด้วยศาสนธรรม ชี้ขัดนโยบายรัฐบาล ขณะที่ พศ.เดินหน้าปรับปรุงหน่วยงานให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ปฏิรูป

 วันนี้( 21 ต.ค. ) นายชยพลพงษ์ สีดารอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวหลังการประชุมร่วมกับผู้แทน 13 องค์กร อาทิ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการปฏิรูปตามมาตรา 31ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557เรื่องส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ว่า ที่ประชุมได้นำข้อเสนอการปฏิรูปศาสนาของสปช.มาหารือ โดยเฉพาะในข้อเสนอการ จัดทำร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยสถาบันสร้างเสริมคุณภาพสังคมไทยด้วยศาสนธรรม นั้นเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอนเพราะขัดต่อนโยบายรัฐบาล ที่ไม่ให้จัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นมาใหม่และภารกิจของสถาบันดังกล่าวก็ไม่ มีความชัดเจน อาจจะซ้ำซ้อนการทำงานของพศ. วธ.และ ศธ. รวมทั้งสร้างภาระด้านงบประมาณแก่รัฐบาล

รอง ผอ.พศ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อเสนอการปรับปรุงกฎกระทรวง และระเบียบการแบ่งส่วนราชการของ พศ.เพื่อให้การส่งเสริมงานด้านพุทธศาสนามีความเข้มแข็งมากขึ้นนั้น ที่ประชุมเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ ซึ่งในส่วนของพศ.จะมาวิเคราะห์ว่า ต้องปรับปรุงภารกิจและบาทของหน่วยงานภายในใดบ้าง เพื่อให้ทำหน้าที่ได้เข้มแข็งมากขึ้นโดยยึดตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปศาสนา 5 ข้อ ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรทางศาสนา 2.การนำหลักศาสนธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งระดับบุคคล และองค์กร เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 3.การเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา 4.การพัฒนาศัยภาพของสถาบันการศึกษาในการบูรณาการหลักศาสนธรรมในการจัดการศึกษาทุกระดับ และ 5.การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำหลักศาสนาไปเผยแพร่สู่ประชาชน

" เบื้องต้น พศ.เห็นว่า จะต้องปรับปรุงภารกิจการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การทำงานเชื่อมโยงและประสานงานกับองค์กร สถาบัน ชมรม และเครือข่ายชาวพุทธ เป็นต้น รวมทั้งจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)รวบรวมข้อมูลรายชื่อองค์กรชาวพุทธที่มีอยู่ภายในจังหวัดแจ้งมายัง พศ. รวมทั้งส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ตรงตามหลักธรรมคำสอนให้มากขึ้นด้วย" นายชยพล กล่าวและว่า ในที่ประชุมพศ.ยังได้ขอให้หน่วยงานต่างๆที่เหลือ ซึ่งยังไม่ได้ส่งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิรูปศาสนา 5 ข้อของสปช. โดยขอให้ส่งมายังพศ.ภายในวันที่ 2 พ.ย.นี้ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป.“
 

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/355833
 
 
ที่มาข่าว  

โพสต์ : 

โพสต์ 22 ตุลาคม 2558 11:01:47 น. เข้าชม 332 ครั้ง
TAG :
  13 องค์กรล้มตั้งสถาบันเสริมสร้างคุณภาพสังคมไทย 
ข่าวที่เกียวข้อง »
ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ “รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์”  ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ”   ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับ “รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์” ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ”
ขอแสดงความยินดีพล.อ.ดร.วิชิต  ยาทิพย์  เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่   ขอแสดงความยินดีพล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่
ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562   ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม  Work Shop Painting Nude 2018   คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรม Work Shop Painting Nude 2018
ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel ม.กรุงเทพธนบุรี "อ.กฤติญา กวีจารุกรณ์" รับรางวัลเกียรติคุณ "ราษฎร์บัณฑิต"   ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel ม.กรุงเทพธนบุรี "อ.กฤติญา กวีจารุกรณ์" รับรางวัลเกียรติคุณ "ราษฎร์บัณฑิต"
ม.กรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ "First English Camp"   ม.กรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ "First English Camp"
เฮลั่นสนาม!!! "พญาหงส์" ม.กรุงเทพธนบุรี  คว้าแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 17   เฮลั่นสนาม!!! "พญาหงส์" ม.กรุงเทพธนบุรี คว้าแชมป์ตะกร้อไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 17
“ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”    “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”
ม.กรุงเทพธนบุรี-กรุงเทพมหานครและส่วนราชการ ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”   ม.กรุงเทพธนบุรี-กรุงเทพมหานครและส่วนราชการ ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข”
ม.กรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560   ม.กรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
"ดร.ดวงฤทธ์" รับรางวัล "สยามคเณศวร" ประจำปี 2561 สาขา นักบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น   "ดร.ดวงฤทธ์" รับรางวัล "สยามคเณศวร" ประจำปี 2561 สาขา นักบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมกันลงนามกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อทำการลงนามตกลงร่วมกันทางด้านการแพทย์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมกันลงนามกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อทำการลงนามตกลงร่วมกันทางด้านการแพทย์
ม.กรุงเทพธนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Unify ประจำปี 2561   ม.กรุงเทพธนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Unify ประจำปี 2561
สุดปลื้ม!!! รศ.ดร. กมลพร กัลยาณมิตร  เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีรัตนโกสินทร์” ประจำปี 25561   สุดปลื้ม!!! รศ.ดร. กมลพร กัลยาณมิตร เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีรัตนโกสินทร์” ประจำปี 25561
พระเทพประสิทธิมนต์-อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเสาเอก “ศูนย์แพทย์เพื่อผู้สูงอายุ”    พระเทพประสิทธิมนต์-อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเสาเอก “ศูนย์แพทย์เพื่อผู้สูงอายุ”

ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com  
Copyright © 2012 ศูนย์รวมข่าวบันเทิงไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฮอลิวูด TalkDara.com All right reserved
นโยบายการให้บริการ ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อเรา เว็บเพื่อนบ้าน
Design By TALKDARA.COM